ÇEŞMECİ | ÇEŞME MODELLERİ | HAYRAT ÇEŞMELERİ | OSMANLI ÇEŞMELERİ | SELÇUKLU ÇEŞMELERİ | ÇEŞME MODELLERİ
 

ÜRÜNLERİMİZ KESİNLİKLE BAKTERİ BARINDIRMAZ, YOSUN TUTMAZ

 

 

1) "Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar." S.A.V.


2) "Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nûrunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın." S.A.V.


3) "Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır." S.A.V.


4) "Sizden biriniz gayet güzel bir abdest alıp da, "Eşhedü en lâ ilâhe illALLAHu vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resûlüh," derse, ona cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeriye girer." S.A.V.


5) "Kim güzel bir abdest alır, sonra kalkıp farz namazını kılarsa, ayağıyla yürüdüğü, eliyle tuttuğu, kulaklarıyla dinlediği, gözleriyle baktığı ve içinden geçirdiği günahları bağışlanır." S.A.V.

6) "Yüzleriniz ve kollarınız, abdesti iyi almaktan ötürü, kıyamet gününde pırıl pırıl parlayacaktır. Gücü yeten, bu parıltıyı artırsın." S.A.V.

7) "Bir kimse abdeste başlarken ALLAHı anarsa, vücudunun tümü temizlenir. ALLAHın adını anmazsa, yalnız abdestte yıkanan yerler temizlenir." S.A.V.


8) Bir müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır huşû içinde ve rükûunu da tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına keffâret olur S.A.V.


9) "Hiçbir kimse yoktur ki abdest alsın da (âdâb ve erkânına) hüsn-i riâyet etsin, sonra (farz olan) namazı kılsın da o abdest ile (daha sonraki) namazı kılıncaya kadar (geçen zamân içindeki günahları) mağfûr olmasın." S.A.V.

10) "Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç def`a dışarı çıkarsın!. Çünkü şeytan uyuyanın genzinde geceler" S.A.V.


11) Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah`ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir." S.A.V.

12) "Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rek`at namaz kılar ve namazında gaflete yer vermezse Allah, (seğairden olan) geçmiş günahlarını mağfiret buyurur." S.A.V.

13) “Kim abdest alır ve bu aldığı abdesti eksiksiz olarak yerine getirirse,sonrada kalbini ve yüzünü Allah’a çevirerek,huşu içerisinde iki rekat namaz kılarsa,cennet ona vacip olur. S.A.V.

14) ”Kim ki abdestli olarak uyursa, Allah onu affeder ve gece ölürse şehit olarak ölür.” S.A.V.

15) “Abdestli olarak uykuya yatan kimse, gündüzü oruçlu, gecesi hep namazda imiş gibidir.” S.A.V.


16) “Bir kimse gece yatarken temiz abdest ile yatarsa, onun yanında bir melek bulunur ve o melek, o gece bir saat (bir an) dahi durmaksızın, “Allah’ım! Şu yanımdaki kulunu affet! Çünkü o senin rızan için abdestli yattı.”der. S.A.V.

17) “Abdest namazın anahtarıdır. Namazda cennetin anahtarıdır.” S.A.V.

18) “Güçlüklerle karşılaşılsa dahi, abdesti tam ve usulüne uyarak almak, Uzak yerden camilere gelmek, mescitlere adımları çoğaltmak, bir namazı kılınca, bir sonraki vaktin namazını beklemek.İyi belleyin! İşte Allah’ın hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği ameller, bunlardır. S.A.V.

19) “Yer yüzün de bir Müslüman yoktur ki, farz namazı için titizlikle abdest alsın da, o gün ayaklarının yürüdüğü, ellerinin, gözlerinin baktığı, kulaklarının dinlediği, nefsinin arzuladığı hatalı işlerden af olunmasın, bu mümkün değildir. S.A.V.


20) “Mümin bir kul abdest alıp da, ağzına su aldığında ağzındaki günahları çıkar.Burnuna su aldığında burnundaki hataları çıkar.Yüzünü yıkadığın da göz kirpiklerinin altına kadar yüzündeki bütün günahları çıkar.Ellerini yıkadığın da parmaklarındaki tırnak altlarına varıncaya kadar her iki elinin yaptığı bütün günahları çıkar ayaklarını yıkadığında ayak tırnaklarının altına varıncaya kadar ayaklarının işlediği bütün günahları çıkar.Sonra camiye kadar yürümesi ve namaz kılması diğer günah hatalarına kefaret olur.” S.A.V.


21) “Bir Müslüman usulüne uygun abdest aldığı ve namazını da tadili erkana göre kıldığında, namazdan çıkarken annesinden yeni doğmuş günahsız, hali gibi tertemiz olur, yani günahları affedilir.” S.A.V.


22) Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir. S.A.V.

23) “Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki-üç solukta (dinlene dinlene) için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allâh’a hamdedin.” S.A.V.